Modernlerinki ile Karşılaştırıldığında Antik Çağ’dakilerin Özgürlüğü Üzerine

0 out of 5

130,00 91,00

Özgürlüğün Antik Çağ’dan Modern Çağ’a evrimini eleştirel bir bakış açısıyla inceleyen Fransız liberalizminin 19. yüzyıldaki önde gelen temsilcilerinden Constant klasikleşen bu metninde, özgürlüğü siyasal iktidara aktif ve daimi katılımla özdeşleştiren anlayışın antik toplumların özel şartlarının bir sonucu olduğunu ve modern toplumlara uygun olmadığını savunmaktadır. Ona göre özel alanın ve kişisel hazların öne çıktığı modern ticari toplumlara daha uygun olan, bireysel bağımsızlık anlamında özgürlüktür. Nitekim Fransız Devrimi örneğinde kolektivist özgürlük düşüncesini modernliğe uygulama girişimleri insani acılara neden olmuş ve baskıcı bir rejimle sonuçlanmıştır. Gücün doğası, egemenliğin sınırları ve bireysel özgürlük ile ortak çıkar arasındaki hassas denge üzerine esaslı bir perspektif sunan Constant, okuru siyasi sistemler, bireysel haklar ve özgürlüğün özüne dair anlayışlarını yeniden değerlendirmeye davet ediyor.

İçindekiler | Takdimden Bir Bölüm | Tadımlık

 • Yazar: Benjamin Constant
 • Başlık: Modernlerinki ile Karşılaştırıldığında Antik Çağ’dakilerin Özgürlüğü Üzerine: 1819’da Athénée Royal de Paris’te Verilen Söylev
 • Kitabın Özgün Adı: De la liberté des Anciens comparée à celle des Modernes: Discours prononcé à l’Athénée royal de Paris, 1819
 • ISBN:978-625-94111-7-0
 • Fransızca Aslından Çeviren: Büşra Akkökler Karatekeli
 • Yayıma Hazırlayan: Talha Dereci
 • Editör: Mustafa Erdoğan
 • Redaktör ve Son Okuma: M. Utku Yeşilöz
 • Katkıda Bulunan: Jeremy Jennings, Valentino Lumowa, Mustafa Acar, Mustafa Erdoğan
 • Kapak Resmi: Tony Robert-Fleury, Philippe Pinel à la Salpêtrière, 1876
 • Sayfa Tasarımı: Turgut Üneli
 • Sayfa Sayısı: 132
 • Kitap Boyutları: 13,5 x 21 cm.
 • Basım Tarihi: Haziran 2024 [1. Basım]
 • Dizi Bilgisi: Akademim – 32 | Politika – 04

Açıklama

 

Benjamin Constant, Fransız-İsviçreli bir politik düşünür, aktivist. 19. yüzyılın başlarında Avrupa siyasi düşüncesinde ufuk açıcı bir isimdi. Erlangen’de, Oxford Üniversitesinde ve Edinburgh’da öğrenim gördü. Yaşamına siyasi aktivizm ve entelektüel uğraşlar yön verdi. Aydınlanma düşüncesinden ve Rousseau’nun yazılarından etkilendi, İngiltere ve Fransa’ya yaptığı seyahatler sırasında siyaset teorisine yoğun bir ilgi duydu. Politik yaşamı, devrimci ideallere destek verdiği Fransız Devrimi sırasında yoğun bir şekilde başladı. Liberal değerlerin ateşli bir savunucusu oldu. Özgürlüğü, o zamanlar devrimci bir kavram olan aşırı devlet müdahalesinden kurtulma hakkı olarak tanımladı. Napolyon Bonapart Dönemi’nde siyasetle ilişkisi çalkantılıydı. Napolyon’un otoriter rejimine karşı çıktı ancak Yüz Gün sırasında kısa süreliğine onunla aynı safta yer aldı. Fransız Restorasyonu sırasında vekil seçildi. Temsilciler Meclisinde liberal muhalefetin önde gelen seslerinden oldu ve anayasal monarşi ile İngiltere’yi örnek alan parlamenter sistemi savundu. Din ve dinin toplumdaki rolünün incelenmesiyle yakından ilgilenmiş, dini uygulamaların toplumsal değişimleri yansıtacak şekilde evrilmesini ve kilise ile devletin birbirinden ayrılmasını savunmuştur. Klasik cumhuriyetçilik ile modern liberalizm arasında köprü kuran bir düşünür olarak bıraktığı miras, çeşitli liberal hareketleri etkilemiştir. Sivil özgürlükleri ve dengeli bir hükümet yapısını savunması, modern demokratik ilkelerin şekillenmesindeki derin etkisini göstererek güncelliğini korumaktadır. Eserlerinden bazıları: De l’esprit de conquête et d’usurpation dans leurs rapports avec la civilisation actuelle; Principes de politique applicables à tous les gouvernements représentatifs et particulièrement á la constution actuelle de la France; De la liberté des Anciens comparée à celle des Modernes; Mémoires sur les Cent-Jours; De la religion, considérée dans sa source, ses formes et ses développements; Appel aux Nations chrétiennes en faveur des Grecs; Mélanges de littérature et de politique; Du polythéisme romain considéré dans ses rapports avec la philosophie recque et la religion chrétienne; Adolphe.