fbpx

Akademim Kitaplığı – Minör Kitaplar

Tarih felsefesi, kültür tarihi ve kültür felsefesi alanlarında çalışmış Alman tarihçi ve filozof Oswald Spengler’ın İnsan ve Teknik: Yaşam Felsefesine Bir Katkı (Der Mensch und die Technik: Beitrag zu einer Philosophie des Lebens) kitabı Akademim’in Felsefe dizisinden yayımlandı.

Spengler, “Tekniğin özü nedir?” sorusuna cevap ararken; Faustçu kültürün izlerini aşındırıyor, kullandıkları hayat taktiklerine atıfla insan ve hayvan arasındaki sınırları belirsizleştiriyor, birey ve tür olmak arasındaki gerilimin ortasında kalan bir “yırtıcı”nın trajik serüvenini anlatıyor.

Modern antropolojinin kurucusu Franz Boas’ın İlkel İnsanın Zihni (The Mind of Primitive Man) kitabı Akademim’in Antropoloji dizisinden yayımlandı.

Boas; “ilkel” ve “uygar” insanın düşünme biçimleri, “ırk” ve kişilik arasındaki bağlantı, ilkel insandaki özgün düşünce ve muhakeme gücü gibi konular etrafında şekillenen tartışmaları bilimsel bir perspektiften incelikli bir işçilikle masaya yatırıyor. Yaratıcı yıkım salvolarıyla Boas, İlkel İnsanın Zihni’ni kültürel antropolojinin merkezine yerleştiriyor. İnsan doğasına zemin hazırlayarak kültürel etkileşimlere açık temalara ışık tutan bu çalışma, bireysel özgürlüğün tarihsel gelişimiyle ilgilenen okuru kendi meselesine davet ediyor.

Akademim Edebiyat Dizisi