fbpx

Akademim Kitaplığı – Minör Kitaplar

Yogaya Giriş, kadim Yoga disiplininin felsefesini Teosofinin bakış açısıyla inceliyor ve bir bakıma mücadelenin yalnızca meydanlarda ve siyaset sahnesinde değil, hem düşünsel hem de tinsel zeminde sürdürülmesi gerektiğini gösteriyor. Sürekli birbirini inşa eden, biçimlendiren ve dönüştüren bu iki yapı arasındaki ilişki, Besant’ın deyimiyle varoluş tiyatrosunun ancak madde üstünden sahnelendiğinin bir kanıtıdır.

Estetik ve tarih felsefesi alanındaki çalışmalarıyla tanınan İngiliz filozof Collingwood bu kitabıyla din kavramına, yaygın olarak ele alındığı biçimiyle bir dogma olarak değil, felsefi bir problemin eleştirel bir çözümü olarak yaklaşmıştır. Yöntem ise açıkça diyalektiktir. O, bir yandan dini, bilimsel analize elverişsiz kılan nitelikleri ortaya koyarken, diğer yandan bunu; felsefe ile en sıkı yakınlığı bizzat dinin kurduğunu ileri sürerek gerçekleştirir.

Gilman; ataerkil düzenin, onu ayakta tutan sosyal kurumlar aracılığıyla, insanlık için ıstırap ve acı yaratmaya yönelik nasıl bir tertip içinde olduğunu incelikle anlatıyor. Kadın hareketini, ne denli yol aldığını ve hedeflerinin ne kadarının hayata geçirilemediğini anlamak isteyen okur için Erkek Yapımı Dünya kışkırtıcı bir politik yorum.

Tarih felsefesi, kültür tarihi ve kültür felsefesi alanlarında çalışmış Alman tarihçi ve filozof Oswald Spengler’ın İnsan ve Teknik: Yaşam Felsefesine Bir Katkı (Der Mensch und die Technik: Beitrag zu einer Philosophie des Lebens) kitabı Akademim’in Felsefe dizisinden yayımlandı.

Spengler, “Tekniğin özü nedir?” sorusuna cevap ararken; Faustçu kültürün izlerini aşındırıyor, kullandıkları hayat taktiklerine atıfla insan ve hayvan arasındaki sınırları belirsizleştiriyor, birey ve tür olmak arasındaki gerilimin ortasında kalan bir “yırtıcı”nın trajik serüvenini anlatıyor.

Modern antropolojinin kurucusu Franz Boas’ın İlkel İnsanın Zihni (The Mind of Primitive Man) kitabı Akademim’in Antropoloji dizisinden yayımlandı.

Boas; “ilkel” ve “uygar” insanın düşünme biçimleri, “ırk” ve kişilik arasındaki bağlantı, ilkel insandaki özgün düşünce ve muhakeme gücü gibi konular etrafında şekillenen tartışmaları bilimsel bir perspektiften incelikli bir işçilikle masaya yatırıyor. Yaratıcı yıkım salvolarıyla Boas, İlkel İnsanın Zihni’ni kültürel antropolojinin merkezine yerleştiriyor. İnsan doğasına zemin hazırlayarak kültürel etkileşimlere açık temalara ışık tutan bu çalışma, bireysel özgürlüğün tarihsel gelişimiyle ilgilenen okuru kendi meselesine davet ediyor.

Akademim Edebiyat Dizisi