Pasajlar Dergisi Hakkında

/ Home » Pasajlar Dergisi Hakkında

İmtiyaz Sahibi
Akademim Yayınları adına
Akademim Yayıncılık Kültür Sanat Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Mersis No: 0011122453300001
Sertifika No: 65665

Genel Yayın Yönetmeni &
Sorumlu Yazı İşleri Müdürü

Talha Dereci

Yayın – Danışma Kurulu
Tansu Açık, Başak Ağın, Mücahit Bilici, Nilgün Çelebi, Çağdaş Dedeoğlu, Mustafa Erdoğan, Cemal Güzel, Ferhat Kentel, Serpil Oppermann, Kaan H. Ökten, Neşe Özgen, Ergi Deniz Özsoy, Şebnem Pala Güzel, İbrahim Sirkeci, Özgür Taburoğlu, Çetin Türkyılmaz, Aziz Fevzi Zambak.

Basım Bilgisi
Ocak, Mayıs ve Eylül aylarında yayımlanan, yerel süreli, hakemli yayın.
ISSN: 2667-4181