Redaktörlük Başvurusu

/ Home » Redaktörlük Başvurusu

Redaktörün görev tanımı gereği beklentilerimiz şu şekildedir:

  • Çevirinin orijinal dile uygunluğunu denetlemek (metni satır satır karşılaştırma) ve gerekli değişiklikleri yapmak,
  • Çevirinin hedef dile uygunluğunu, yani Türkçesini denetlemek; ifade ve anlam sorunlarını gidermek,
  • Çeviride kullanılmış olan terminolojinin kurallara uyup uymadığının kontrolünü sağlamak ve varsa hataları düzeltmek,
  • Gerekli gördüğü kısımlar için Editör Notu veya Çevirmen Notu düşülmesini önermek,
  • Metni dil bilgisi ve imla kuralları açısından gözden geçirip gerekli düzeltmeleri yapmak.

Akademim’de sosyal bilimler alanından (felsefe ağırlıklı olmak üzere antropoloji, sosyoloji, tarih, psikoloji ve siyaset bilimi) çeviri metinler üzerinden ilerleyen bir yayın politikası var. Bu sebeple redaktörün kurmaca dışı alana aşina olması ve bu konudaki tecrübesi öncelikli tercihimizdir. Öte yandan dili yetkin kullanabilme konusunda sağladığı kazanımlardan dolayı redaktörün kurmaca metin okuma konusundaki alışkanlığı ehemmiyet arz etmektedir.

Kitap bazlı ve sözleşme usulü ile çalışılacaktır.

Özgeçmişinizi ve varsa önceden yapmış olduğunuz redaksiyon çalışmalarını basvuru@akademimkitapligi.com adresine gönderebilirsiniz. İhtiyaç hâlinde size dönüş yapılacaktır. AlmancaFransızcaİtalyancaJaponcaÇinceRusça ve İngilizce dillerinde özellikle kurmaca dışı alanlarda ilgili literatüre ve terminolojisine asgari düzeyde aşinalığı olan adaylar önceliğimizdir.