Gönderim Kuralları

/ Home » Gönderim Kuralları
 1. Pasajlar Sosyal Bilimler Dergisi [Dergi]’ne gönderilecek yazılarda 150-200 kelimelik Türkçe özet bulunmalıdır. Özetlerin altında mutlaka 4-5 adet anahtar terim bulunmalıdır. İngilizce özete ve anahtar terim gönderilmesine gerek yoktur.
 2. Yazılar, Microsoft Word programında .doc / .docx dosya uzantılı formatlarda yazılmalı ve bu biçimde gönderilmelidir.
 3. Yazarlar ad ve soyadlarını başlığın altına eklemelidir. Başlık altına eklenen yazar ad(lar)ına dipnotla ünvan, (varsa) kurum bilgisi ve e-posta adres bilgisi yazılmalıdır. E-posta adresinde şahsi e-posta adresinin yazılması tercih edilir.
 4. Yazı, Times New Roman yazı tipinde, 11 punto ve 1,15 satır aralığıyla yazılmalıdır. Ana başlıklar 13 punto, ikinci dereceden başlıklar 12 punto olmalıdır.
 5. Kaynak gösterme biçimi olarak mutlaka APA formatı kullanılmalıdır. Örnek kullanımlar için bu sayfa incelenebilir. Mecbur kalınan durumlarda [metin içinde kullanılması hâlinde metnin akışını bozan fakat kullanılması elzem anekdotlar] dipnot kullanılabilir.
 6. Dergiye gönderilecek yazılar, dipnotlar ve kaynakça dahil minumum 4.000 maksimum 6.000 sözcük olmalıdır.
 7. Alıntılar, kısa ise metin içinde çift tırnakla; 40 kelime ve fazlası uzunluğundaysa blok hâlinde ve soldan 1 Tab içeride olmalıdır. Alıntılarda, ana metinde kullanılan yazı tipi ve satır aralığı geçerli olup 10 punto olmalıdır.
 8. Tek haneli sayılar harfle, daha büyük sayılar ise rakamla belirtilmelidir.
 9. Küçük harflerle yapılan kısaltmalara getirilen eklerde kelimenin okunuşu; büyük harflerle yapılan kısaltmalara getirilen eklerde kısaltmanın son harfinin okunuşu esas alınmalıdır.
 10. Tarihler rakamla belirtilmelidir ve aldığı ekler için kesme işareti kullanılmalıdır (Örn. 1950’ler, 2013’te).
 11. Yazılarda kullanılan grafik, fotoğraf, tablo vb. görseller, metin içerisinde uygun yerlere yerleştirilmelidir. Bu tür görseller Tablo 1-Tablo 2, Şekil 1-Şekil 2, Fotoğraf 1-Fotoğraf 2 vb. biçimde sıralanmalıdır. Buna ek olarak, yazıda kullanılan resim ve fotoğraflar, e-postada ek olarak da gönderilmelidir.
 12. Kaynakçada yer alan çalışmalarda yazar(ların) ad ve soyadları tam olarak yazılmalıdır.
 13. Sanat işleri için herhangi bir kısıtlama olmamakla beraber photo-illustration-video-art işleri için 150-200 kelimelik Türkçe açıklama eklenmesi uygun olacaktır.
 14. Yazarların çalışmalarını göndermeden önce mutlaka Yayın İlkeleri‘ni okuması gerekmektedir.