Din ve Felsefe

0 out of 5

170,00 119,00

Collingwood bu kitabıyla din kavramına, yaygın olarak ele alındığı biçimiyle bir dogma olarak değil, felsefi bir problemin eleştirel bir çözümü olarak yaklaşmıştır. Yöntem ise açıkça diyalektiktir. O, bir yandan dini, bilimsel analize elverişsiz kılan nitelikleri ortaya koyarken, diğer yandan bunu; felsefe ile en sıkı yakınlığı bizzat dinin kurduğunu ileri sürerek gerçekleştirir. Din ve felsefeyi, deneysel psikolojinin müdahalelerinden korumayı deneyen Collingwood; psikoloji ve felsefenin karşılıklı bağımlılığını sürdürmeye de çalışmıştır. Tartışmalar; onda kişisel bir tona bürünmez, belirli düşünürlerce temsil edilme hâllerinden çok düşünme biçimlerine odaklanır. Dinin genel mahiyeti, felsefe ve tarihle ilişkisi, madde-zihin düalizmi, kötülük problemi, kişilik, enkarnasyon, kefaret ve mucize konuları, bu sıkı metinde bütüncül bir kavrayış zeminine oturur.

Kitaptan Bir Bölüm Oku

 • Yazar: Robin George Collingwood
 • Başlık: Din ve Felsefe
 • Kitabın Özgün Adı: Religion and Philosophy (1916)
 • ISBN: 978-605-71810-0-8
 • İngilizce Aslından Çeviren: Fulya Kılınçarslan
 • Editör: Talha Dereci
 • Takdim: David Pierce
 • Dizi Kapak Tasarımı: Esen Karol
 • Kapak Resmi: Yaklaşık 80 milyon yıl önce Afrika ve Avrasya tektonik plakaların çarpışması sonucu oluşmuş, Fas’ın Anti-Atlas Dağları. NASA/METI/AIST/Japan Space Systems, and U.S./Japan ASTER Science Team
 • Sayfa Tasarımı: Turgut Üneli
 • Son Okuma: Gazi Tuğrul Ertuğrul
 • Sayfa Sayısı: 232
 • Kitap Boyutları: 13,5 x 21 cm.
 • Basım Tarihi: Eylül 2022 [1. Basım]
 • Dizi Bilgisi: Akademim – 007 | Felsefe – 002

Açıklama

Robin George Collingwood, estetik ve tarih felsefesi alanındaki çalışmalarıyla tanınan İngiliz filozof ve arkeolog. Piyanist bir anne ile arkeolog bir babanın çocuğu olarak Lancashire’da dünyaya geldi. Oxford Üniversitesi’nde Klasikler okudu. Eğitiminin son döneminde Cambridge Üniversitesi bünyesindeki Pembroke College’da dersler vermeye başladı. Yirmili yaşlarının ortalarına kadar Oxford realistleri çevresinde felsefi çalışmalarını yürüttü. Bu dönemde Oxford Üniversitesi’nde felsefe dersleri vermeye başladı ve bir yandan da arkeolojik çalışmalarla uğraştı. Yaz dönemlerini İngiltere’nin kuzeyindeki Roma dönemi kazılarını yöneterek geçirdi, Roma Britanyası’nın tarihi ve arkeolojisi konusunda otorite hâline geldi. Meta-felsefe ve tarih felsefesi alanındaki önemli çalışmaları, felsefi analizin rolü ve karakteri ile felsefe yönteminin neden doğa bilimleri ve pozitif bilimlerin yöntemlerinden farklı ve onlara indirgenemez olduğuna dair sürekli bir tartışma içerir. Sıklıkla İngiliz İdealistlerinden biri olarak adlandırılsa da Gilbert Ryle ile yazışmalarında bu durumu açıkça kabul etmediğini dile getirdi. Kırklı yaşlarının ortalarından itibaren çalışmaları yeni gelişmekte olan analitik felsefe okuluyla giderek artan bir diyalog içine girdi ve erken analitik felsefede hâkim olan neo-ampirist varsayımlar ile analitik okulun yıkmaya çalıştığı metafizik türünü eşit derecede reddetti. Onun mantıksal metafizik reformu aynı zamanda felsefi sorgulama için ayırt edici bir rol sağlar ve bu nedenle felsefenin yalnızca terapötik bir anlayışını ya da felsefenin sıradan dil felsefesi tarzında dilbilimsel analiz içinde çözülmesini savunmaktan uzaktır. Kısmen uykusuzlukla birleşen ciddi derecede yoğun çalışmanın bir sonucu olarak yaşadığı sağlık problemleri ve geçirdiği felçlere rağmen birçok çalışmasını hastalıklarla mücadele ettiği dönemlerde kaleme aldı. Elli dört yaşında yaşama veda eden Colligwood’un eserlerinden bazıları şunlardır: Religion and Philosophy, Speculum Mentis, An Essay on Philosophical Method, The Principles of Art, An Autobiography, An Essay on Metaphysics, The New Leviathan, The Idea of Nature, The Idea of History, Faith and Reason: Essays in the Philosophy of Religion.