Yayın İlkeleri

/ Home » Yayın İlkeleri
 1. Pasajlar Sosyal Bilimler Dergisi [Dergi], yılda üç sayı olmak üzere; Ocak, Mayıs ve Eylül aylarında yayımlanan yerel süreli hakemli bir dergidir. ISSN: 2667-4181.
 2. DergiAkademim Yayınları bünyesinde yayımlanır ve bu yayınevinin markasıdır.
 3. Dergi, özellikle Türkiye’deki akademide yer alan “atanma ve yükseltilme” ve bu amaç doğrultusundaki “teşvik kriteri” kaygısının farkında olup, bundan uzak duran; çoğunlukla üniversitelerin enstitü dergilerinin yayımladığı bu kaygı üzerine yayın yapan yüzlerce dergiden bu noktada kendisini ayırmıştır.
 4. Dergi, her sayısında kendisine bir dosya konusu belirler ve dosya konusuna göre bilim kurulu oluşturur. Dosya konusu dışında gönderilen çalışmalar kabul edilmez.
 5. Dergi’ye gönderilen çalışmalarda kör hakemlik süreci tesis edilir. Çalışma ilk önce editöryal aşamada incelenir. Çalışma hakem sürecinde değerlendirmeye uygun bulunursa, çalışmanın temasına uygun olarak o alanda yetkin iki hakem belirlenir ve kör hakem süreci başlatılır. İki hakem arasında karar açısından bir uyumsuzluk olduğu taktirde üçüncü bir hakem süreci başlatılır.
 6. Dergi‘ye gönderilen yazıların yayımlanıp yayımlanmaması; Genel Yayın Yönetmeni ile ilgili sayının Sayı Editörü’nün kararına bağlıdır. Karar aşamasında, gönderilen çalışmanın hakem raporları belirleyici olur.
 7. Dergi’ye gönderilecek yazıların daha önce herhangi bir mecrada yayımlanmamış, yayın programına dahil edilmemiş ya da başka bir mecrada yayımlanmak üzere değerlendirme aşamasına girmemiş olması gerekmektedir.
 8. Yazar, çalışmasında kullandığı görsel ve yazılı telif eserler için kaynak göstermelidir.
 9. Dergi’de yayımlanmış yazının tamamının veya bir bölümünün başka mecralarda tekrar yayımlanması Dergi’nin Genel Yayın Yönetmeni’nin iznine bağlıdır.
 10. Dergi’de yayımlanan yazılardan, kaynak belirtilmesi koşuluyla alıntı yapılabilir.
 11. Dergiye özet değil tam metin gönderilir.
 12. Derginin yayım dili yalnızca Türkçe‘dir, Türkçe dışında yazılan çalışmalar kabul edilmez.
 13. Yazılar en fazla iki yazarlı olmalıdır. Bu şartın istisnası, Genel Yayın Yönetmeni’nin iznine bağlıdır.
 14. Dergi’ye yazı göndermek için yazarın akademik bir unvana sahip olması gerekmez.
 15. Dergi’de yayımlanan yazıların her türlü sorumluluğu yazarına aittir. Telif hakkı ihlâli veya herhangi bir sebeple üçüncü şahıslarca istenecek hak talebi veya açılacak davalarda Dergi, Sorumlu Yazı İşleri Müdürü, Genel Yayın Yönetmeni, Sayı Editörü, dergi yetkilileri, Akademim Yayınları veya Akademim Yayıncılık Kültür Sanat Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin hiçbir sorumluluğu bulunamaz.
 16. Dergi’de yayımlanan makalelerin hukuki sorumluluğu yazarına ait olmakla birlikte, basılı veya elektronik ortamda yayın hakkı ise Pasajlar’a aittir. Yayımlanmak üzere makalesini gönderen yazar, bu şartı kabul etmiş sayılır.
 17. Dergi’ye gönderilen çalışmalar karşılığında yazar(lar)a telif bedeli ödenmez.
 18. Dergi‘ye yayımlanması için çalışmasını gönderen yazar(lar)ın yukarıda yer alan maddelerden haberdar olduğu ve bunları kabul ettiği varsayılır.