Başkaldırı: Şiir ve Finans Üzerine

0 out of 5

120,00 84,00

Başkaldırı, belirsizliğin hüküm sürdüğü zamanımızda, toplumu manipüle etmek için kullanılan büyüme fikrine ve borç kavramına karşı Otonomist bir manifesto ve neoliberalizmin yarattığı kriz karşısında bir toparlanma nidasıdır. Dünya kaçınılmaz olarak protesto ve şiddet dalgalarına sahne olacaktır ancak eski direniş modelleri artık geçerli değildir. Mevzubahis ekonomik bir krizden ziyade, toplumsal tahayyülün krizidir. Toplum ya finans sektörünün toplumsal mutluluk, kültür ve kamu yararı pahasına talep ettiği kurtuluş reçetelerine bağlı kalacaktır ya da alternatifini yaratacaktır. İkinci yolu seçenler için Berardi, beklenmedik bir dilsel politik silah olarak şiiri ortaya koyar: Dilin iflası, anlamın ve arzunun duyumsal doğuşu, bilgiye indirgenemeyen ve para gibi değiş tokuş edilemeyen bir şey olarak şiiri.

İçindekiler | Tadımlık

 • Yazar: Franco “Bifo” Berardi
 • Başlık: Başkaldırı: Şiir ve Finans Üzerine
 • Kitabın Özgün Adı: The Uprising: On Poetry and Finance (2012)
 • ISBN: 978-625-94111-2-5
 • İngilizce Aslından Çeviren: Murat Öznaneci
 • Editör: Talha Dereci
 • Redaktör: Şevval Naz Ertik
 • Son Okuma: M. Utku Yeşilöz
 • Kapak Resmi: William Holbrook Beard, The Bulls and Bears in the Market (1879)
 • Sayfa Tasarımı: Turgut Üneli
 • Sayfa Sayısı: 132
 • Kitap Boyutları: 13,5 x 21 cm.
 • Basım Tarihi: Şubat 2024 [1. Basım]
 • Dizi Bilgisi: Akademim – 026 | Politika – 002

Açıklama

Çalışmaları ağırlıklı olarak post-endüstriyel kapitalizmde medya ve bilgi teknolojisinin rolüne odaklanan, otonomist geleneğe mensup İtalyan Marksist filozof, teorisyen ve aktivist. Entelektüel yolculuğu ve katkıları kırk yılı aşkın bir süreyi kapsamakta ve onu çağdaş eleştirel düşüncenin önemli bir figürü hâline getirmektedir. 1968 hareketinde yer aldı. Otonomist Marksizm akımının ortaya çıkmasına öncülük eden parlamento dışı bir sol grup olan Potere Operaio’ya katıldı. Bologna’da yetmişli yıllarda sol siyasi harekete verdiği destekle tanınan özgür bir radyo istasyonu Radio Alice ile Orfeo TV kanalının kuruluşunda yer aldı. 1977 öğrenci protestosunun ‘yaratıcı kanadı’nın lideri oldu. Semiotext(e), Almanacco musica ve Musica 80, Mutazione e Ciberpunk, Cibernauti, Felix, Chimerees, Virus mutations, Cyberzone, Millepiani, e-flux gibi birçok mecranın kuruculuğunu, editörlüğünü üstlendi, buralarda yazılar kaleme aldı. Ortodoks Marksistlerden farklı olarak Berardi’nin teorileri, finansal kriz gibi olayları öznellik ve arzunun kapitalist sistemin işleyişine nasıl bağlı olduğunu göstermek için psikanaliz, şizoanaliz ve iletişim teorisinden yararlanır. Üzerine eğildiği meseleler arasında proto-Faşist Fütürizmden post-modern siberpunka kadar gelecekle ilgili kültürel temsiller ve beklentiler de yer alır. Eserlerinden bazıları şunlardır: Contro il lavoro, Enfin le ciel est tombè sur la terre, Infovirus, Piu’ cyber che punk, Mutazione e cyberpunk, Come si cura il nazi, Cibernauti, Exit: il nostro contributo all’estinzione della civilta, La nefasta utopia di Potere Operaio, La fabbrica dell’infelicita’, Félix: Narrazione del mio incontro con il pensiero di Guattari, cartografia visionaria del tempo che viene, Un’estate all’inferno, Alice è il diavolo, Telestreet: Macchina immaginativa non omologata, Il sapiente, il mercante, il guerriero, Skizomedia: Trent’anni di mediattivismo, Precarious Rhapsody: Semio-capitalism and the Pathologies of the Post-Alpha Generation, Ethereal Shadows: Communications and Power in Contemporary Italy, After the Future, The Uprising: On Poetry and Finance, Heroes: Mass Murder and Suicide, And: Phenomenology of the End, Futurability: The Age of Impotence and the Horizon of Possibility, Breathing: Chaos and Poetry, The Second Coming, The Third Unconscious: The Psychosphere in the Viral Age.