Bir Filozofun Dizeleri

0 out of 5

80,00 56,00

“Felsefi düşünce duyguyu dışarıda bırakmak yerine onu daima sarmalar; insanın kaderine dair büyük sorunlar söz konusu olduğunda her birimizin aklımızdan çok kalbimizle düşündüğümüzü söylemek mümkündür. Felsefi düşünceye her daim eşlik eden bu tür samimi ve dışa vurulmamış duygular, bir şiir cildine hayat vermeye muktedir göründü gözümüze. Yanıldık mı? Gerçekten ve samimiyetten daha güçlü bir şey var mıdır? Yoksa tüm arzumuza rağmen ikisine de ulaşamadık mı? Buna bir tek okur karar verebilir.”

Fransız filozof ve şair Jean-Marie Guyau; doğa, insanlık durumu, varoluşun karmaşası, yaşam, etik, estetik ve güzellik meselelerine temas ettiği şiirleriyle okuru insan deneyiminin ve felsefi soruşturmanın farklı katmanlarına yolculuğa çıkarıyor.

İçindekiler Bölümü

 • Yazar: Jean-Marie Guyau
 • Başlık: Bir Filozofun Dizeleri
 • Kitabın Özgün Adı: Vers d’un philosophe (1881)
 • ISBN: 978-605-71810-5-3
 • Fransızca Aslından Çeviren: Gülay Oktar
 • Editör: Değer Cengiz, Sera Cengiz
 • Yayıma Hazırlayan ve Redaktör: Talha Dereci
 • Son Okuma: Gazi Tuğrul Ertuğrul
 • Dizi Kapak Tasarımı: Esen Karol
 • Kapak Resmi: Karaçam, Anonim
 • Sayfa Tasarımı: Turgut Üneli
 • Sayfa Sayısı: 132
 • Kitap Boyutları: 10,5 x 21 cm.
 • Basım Tarihi: Mayıs 2023 [1. Basım]
 • Dizi Bilgisi: Akademim-012 | Edebiyat-004 | Şiir-003

Açıklama

Jean-Marie Guyau, Fransız filozof ve şair. Epikouros, Epiktetos, Platon, Immanuel Kant, Herbert Spencer ve Alfred Fouillée’nin felsefelerinden ve Pierre Corneille, Victor Hugo ve Alfred de Musset’nin şiir ve edebiyatından ilham aldı. Henüz on yedi yaşındayken lisans derecesini tamamladı ve Epiktetos’un Enkheiridion’u tercüme etti. On dokuz yaşında ödüllü bir “Mémoire” yayımladı ve kendisine felsefe kürsüsü kuruldu. Ancak akciğer hastalığı nedeniyle kariyeri kısa sürdü ve otuz dört yaşında ölene kadar, kalan yıllarını Güney Fransa’da felsefi çalışmalarda bulunup şiir yazarak geçirdi. Çalışmaları modern felsefeye, özellikle de ahlak felsefesine odaklanmıştır. Bir Epikourosçu ve Stoacı olarak İngiliz faydacılığını ve onun savunucuları Jeremy Bentham ve John Stuart Mill’i kritik etmiş, ödevlere, yaptırımlara ya da yükümlülüklere dayanmayan bir ahlak teorisi inşa etmeye çalışmıştır. Fouilée, Guyau’nun felsefesinin özünü tek bir soru ile ifade etmeye çalışmıştır: “İyiye dair Platoncu ve Hıristiyan fikirler ile Kantçı kategorik zorunluluk düşüncesi, deneysel psikolojinin çözümlemeleri ve evrimin değişmez yasaları ile nasıl uzlaşır?” Guyau, şiirlerinde de felsefesinden beslenmiştir. Kant’ın çıkarsız estetik yargısına meydan okuyarak, şiirsel düşüncenin; zihnin duyusal, entelektüel ve ahlaki olmak üzere tüm katmanlarını harekete geçirdiğini savunan Guyau’ya göre şiir; insan deneyiminin ayrılmaz bir parçası, toplumun fertleri arasında bir tür duygudaşlık yaratan sosyal bir bağdaştırıcı ve salt hazzın sınırlarını aşarak insan deneyimini yücelten yaratıcı hayal gücünün bir ifadesidir. Guyau’nun çalışmalarından bazıları şunlardır: Essai sur la morale littéraire; Mémoire sur la morale utilitaire depuis Epicure jusqu’à l’ecole anglaise; Première année de lecture courante; Morale d’Epicure; Morale anglaise contemporaine; Vers d’un philosophe; Problèmes de l’esthétique contemporaine; Esquisse d’une morale sans obligation ni sanction; Irréligion de l’avenir; Education et Heredite: Etude sociologique.

Hoşunuza gidebilir…