Yogaya Giriş

0 out of 5

130,00 91,00

İmparatorluklarla birlikte kilisenin de hızla çözüldüğü, dini dogmaların bilim tarafından yerle yeksan edildiği on dokuzuncu yüzyılın muhafazakâr ortamında Besant, Victorian Dönemi’nin simgesi hâline gelmiş tüm kurumları tek tek reddetti ve önce Seküler Topluluk’a, ardından Fabian Derneği’ne katılıp nihayetinde Teosofi Cemiyeti’nin öne çıkan isimlerinden biri oldu. Yogaya Giriş, yaklaşık beş bin yıllık tarihe sahip kadim Yoga disiplininin felsefesini Teosofinin bakış açısıyla inceliyor ve bir bakıma mücadelenin yalnızca meydanlarda ve siyaset sahnesinde değil, hem düşünsel hem de tinsel zeminde sürdürülmesi gerektiğini gösteriyor. Zira insanın mücadelesi hiçbir zaman yalnızca bireysel ya da toplumsal değildir. Sürekli birbirini inşa eden, biçimlendiren ve dönüştüren bu iki yapı arasındaki ilişki, Besant’ın deyimiyle varoluş tiyatrosunun ancak madde üstünden sahnelendiğinin bir kanıtıdır.

Kitaptan Bir Bölüm Oku

 • Yazar: Annie Wood Besant
 • Başlık: Yogaya Giriş
 • Kitabın Özgün Adı: An Introduction to Yoga (1907)
 • ISBN: 978-605-71810-1-5
 • İngilizce Aslından Çeviren: Esmanur Coşkun
 • Editör, Redaksiyon ve Takdim: Fulya Kılınçarslan
 • Son Okuma: Talha Dereci
 • Dizi Kapak Tasarımı: Esen Karol
 • Kapak Resmi: Cassandra Sarmanho de Deus, Mandala (2009)
 • Sayfa Tasarımı: Turgut Üneli
 • Sayfa Sayısı: 156
 • Kitap Boyutları: 13,5 x 21 cm.
 • Basım Tarihi: Kasım 2022 [1. Basım]
 • Dizi Bilgisi: Akademim – 008 | Ezoterizm – 001

Açıklama

Annie Wood Besant; İngiliz sosyalist, teosofist, farmason, kadın hakları aktivisti, yazar, hatip ve eğitimci. 1 Ekim 1847’de İngiltere’de doğdu. Almanya ile Fransa’nın da içinde olduğu çeşitli Avrupa ülkelerinde özel eğitim aldı. 1872’de bağlı bulunduğu kiliseden ayrıldı. 1874’te Seküler Topluluk’a katıldı ve milletvekili Charles Bradlaugh’un önderlik ettiği özgür düşünce hareketleriyle ismini duyurdu. Bradlaugh ile National Reformer’ın editörlüğünü üstlendi, 1874-88 yılları arasında siyasi içerikli çok sayıda el kitabı hazırladı. 1879’da Londra Üniversitesi’nde okumaya hak kazandı, lisans eğitimini üstün başarıyla tamamladı ancak dönemin cinsiyetçi önyargıları sebebiyle yüksek öğrenime devam edemedi. Zaman içerisinde işçi hareketleriyle tanınan Fabian Derneği’ne üye oldu ve SDF (Sosyal Demokrat Federasyon) çatısı altında sendikal çalışmalarda rol aldı. Özgür düşüncenin sınırlanması noktasında içinde olduğu topluluklarla ters düşen Besant, insan psikolojisini anlamak adına spiritüalizm, hipnotizma ve benzeri konularda araştırmalar yaptı. Helena Blavatsky ile tanışmasının akabinde 1889’da Teosofi Cemiyeti’ne katıldı. 1893’te Hindistan’da yaşamaya başladı ve vefat ettiği 1933’e kadar hem Teosofi düşüncesini geliştirdi hem de Hindistan’ın İngiliz sömürgesinden kurtularak özgürleşmesi için pek çok adımın atılmasını sağladı.