Sanat Felsefesi ve Sinema Sanatı

0 out of 5

150,00 105,00

Sanat bilgi kaynağı olabilir mi? Sanat Felsefesi ve Sinema Sanatı’nda bu soruya cevap aranırken iki temel perspektif inceleniyor: malzemede mahirlik gerektiren ve estetik nitelikleri vurgulayan zanaatkârlık olarak sanat ile insanlık durumuna dair derin içgörüler sunan evrensel hakikatlerin aktarıcısı olarak sanat. Her iki görüşü titizlikle ele alan yazar, çağdaş sanat kuramlarının yarattığı kavram kargaşasında sanatın sonunun geldiği iddialarını da çözümlüyor. Buna göre çağımız sanat kuramlarının bizleri getirdiği yer, sanatın inkârıdır. Bundan kurtulmanın yolu ise Aristoteles’in insanın doğasındaki olanakları sunan bir disiplin olarak sanat görüşüne ve Kant’ın tekil olanda evrensel olanı gören ve gösteren bir etkinlik olarak sanat görüşüne geri dönmektir.


İçindekiler | Tadımlık

 • Yazar: Abdullah Kaygı
 • Başlık: Sanat Felsefesi ve Sinema Sanatı
 • ISBN: 978-625-99675-3-0
 • Editör: Talha Dereci
 • Redaktör: M. Utku Yeşilöz
 • Kapak Resmi: Platonun mağara alegorisinin bir bölümünün yapay zekâ aracılığıyla çizimi.
 • Sayfa Tasarımı: Turgut Üneli
 • Sayfa Sayısı: 208
 • Kitap Boyutları: 13,5 x 21 cm.
 • Basım Tarihi: Haziran 2024 [1. Basım]
 • Dizi Bilgisi: Akademim-022 | Felsefe-006

Açıklama

Abdullah Kaygı, 1954’te, Ünye’de doğdu. 1978’de Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümünden mezun oldu. Aynı yıl Adıyaman’da Türk dili ve edebiyatı öğretmenliğine başladı. 1980’de Hacettepe Üniversitesi Mezuniyet Sonrası Eğitimi Fakültesinin Felsefe Bilim Uzmanlığı Programının sınavını kazandı ve edebiyat öğretmeni olarak Ankara’ya naklen atandı. Ankara’da edebiyat öğretmenliği yaparken, Hacettepe Üniversitesinde, Felsefe Bölümünde lisansüstü öğrenime başladı. 1984’te Hacettepe Üniversitesi Felsefe Bölümüne Türk Düşünce Tarihi alanında araştırma görevlisi olarak naklen atandı. 1985’te İoanna Kuçuradi’nin danışmanlığında hazırladığı “Türk Düşünce Tarihinde İnsancıl Düşüncenin Gelişmesine Bir Katkı: Ali Seydi Bey’in Terbiye-i Ahlâkıye ve Medeniye’si” başlıklı teziyle felsefe dalında yüksek lisans derecesini aldı. 1986’da doktora seminerlerine katılmaya başladı, Kuçuradi’nin danışmanlığında yaptığı “Türk Düşüncesinde Batılılaşma ve/veya Çağdaşlaşma Fikri” başlıklı teziyle 1990’da doktora derecesini aldı. 1991’de Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümüne yardımcı doçent olarak atandı. 1994’te doçent ünvanını aldı. Aynı bölümde 1997’de doçentlik kadrosuna, 2008’de, aynı bölümde profesörlük kadrosuna atandı. Şubat 2021’de bu üniversiteden emekli oldu. Edmund Husserl’in Philosophie als Strenge Wissenschaft (Kesin Bilim Olarak Felsefe) metnini çeviren ve felsefe alanında yayımlanmış birçok makalesi bulunan Kaygı’nın kitapları: Türk Düşüncesinde Çağdaşlaşma, Edebiyat ve Varlık, Dinsel Dünya Görüşü ve Felsefe, İnsancıl Düşüncenin Gelişmesine Bir Katkı: Ali Seydi Bey’in Terbiye-i Ahlakiye ve Medeniye’si, Sanat Felsefesi ve Sinema Sanatı.

Hoşunuza gidebilir…